2016-11-30. -án  Algyő Nagyközség Önkormányzata szervezésében, Domaszék település belterületén került sor, az első magyarországi kenderház alapkő letételére. Ez az esemény mérföldkő a kenderhez köthető ipari tevékenység tekintetében, mely Algyő, Domaszék és a kivitelező, Köszi Trade Szövetkezet összefogásának köszönhetően jött létre. Termesztők, gyártók, és kivitelezők közös szándéka szükséges ahhoz, hogy a kender növényből készült, az építőipar számára felhasználható anyagok elterjedésével, lakóépületek készüljenek, illetve épületek szigetelése történjen meg.

A Csongrád Megyei Önkormányzat is beemelte fejlesztési prioritásai közé, a kender növény termesztésének és a kender növényen alapuló innovációk támogatását. Mindez a környezettudatos ipar létrejöttét erősíti, mivel az így készült termékek, például a kenderbeton, környezettudatos terméknek minősülnek. Magyarország kender termesztő területe, 1962-ben, 23 ezer hektár volt és még az 1980-as években, mind minőség, mind termesztési terület, és mind mennyiség tekintetében Európában az első helyen állt. Jelenleg 350 ha-on termesztik hazánkban. A kender felhasználása rendkívül széleskörű. Felhasználható a mag, olaj előállításra, mely fontos alapanyaga az élelmiszer iparnak, higiéniai cikkeknek, különböző ipari termékeknek. Farésze az építési anyagok, papír előállításban számottevő, háncsrésze textíliák, papír, és egyéb építőipari termékek előállításában játszik szerepet.

Saját források felhasználásával, a KÖSZI Trade Szövetkezet 2015. januárjában kezdte meg a kenderbeton magyarországi szabványosítását a Nemzeti Műszaki Értékelés eljárásán keresztül, aminek eredményeként már Magyarországon is építhetőek kenderházak. Mindez alapja egy öko szemléletű építésmód meghonosításának, mely része lehet egy egészséges életvitelnek, környezettudatos életmódnak.

Az első magyar kenderház alapkőletételét követően Algyőn a Levendula Hotelben folytatódott a Csongrád megyei kendervertikum aktuális helyzetének bemutatására, a jövőkép megismerése érdekében szervezett rendezvény. A cél a megyei szintű kendertermesztés és kenderipari fejlesztések beindításához szükséges hátterek megteremtése, az ebben résztvevő potenciális partnerek tájékoztatása, az aktuális információk megteremtése volt. Molnár Áron köszöntője után Füzesy István, Algyő gazdasági referense kifejtette, a rendezvény hangvétele és iránya inkább szakmai megbeszélés, egyeztetés, mint konferencia, hiszen a résztvevők a gyakorlati megvalósítást támogató, lehetővé tevők köréből kerültek ki. A meghívottak között a megye önkormányzatainak képviselői, mezőgazdasági termelők és a kenderiparral foglalkozó vállalkozások szakemberei voltak, illetve a határon átnyúló célok érdekében vajdasági gazdák is megjelentek.